A Kőbéka Kultúr Kör

2016. január 10-én 16.00 órától

tartja következő közgyűlését.

A közgyűlés helye: Velence Tulipán u. 7.

A közgyűlés napirendje:

1, Alapszabály módosítás - a kiküldött anyag szerint.

2, A kör ügyvezeto testületének megválasztása - az új alapszabály szerint.

3, Az ügyvezeto testület javadalmazásának szabályozása.

A közgyűlés nem nyilvános, azon csak a Kőbéka Kultúr Kör tagjai vehetnek részt.

Velnce, 2016.01.01.

Braun Péter titkár sk.

A Kőbéka Kultúr Kör

2016. augusztus 6-án 16.00 órától

tartja következő közgyűlését.

A közgyűlés helye: Tokaj Bajcsi-Zsilinszki u. 34.

A közgyűlés napirendje:

1, Beszámoló az új alapszabály bíróságibejegyzésével kapcsolatos problémákról.

2, Beszámoló a kör 2015 évi gazdálkodásáról

A közgyűlés nem nyilvános, azon csak a Kőbéka Kultúr Kör tagjai vehetnek részt.

Velnce, 2016.07.25.

Braun Péter titkár sk.